Produsele Noastre

VOLEȚI CU SERVOMOTOR SD-EI120S-M

Clapetele pentru controlul fumului sunt utilizate în instalația de ventilație și climatizare, care deservesc clădirile de birou, clădirile industriale, spațiile comerciale, spitalele, sălile de spectacole și competiții.

Clapetele pentru controlul fumului și gazelor fierbinți  sunt utilizate în sistemele pentru controlul fumului și gazelor fierbinți ca mijloace de evacuare a fumului  și de reducere a numărului de conducte și ventilatoare rezistente la foc.

Sistemul pentru controlul fumului și gazelor fierbinți poate evacua fumul fie prin utilizarea unor ventilatoare rezistente la foc sau prin ventilație naturală.

Conductele pe care sunt montate clapete pentru controlul fumului deservesc  în general mai multe compartimente de incendiu. Sistemele pot fi utilizate exclusiv pentru evacuarea fumului sau pot face parte dintr-o instalatie mixtă ventilare/evacuare a fumului.

Clapetele se deschid sau se închid la cererea instalației de prevenire a incendiului cu ajutorul unui servomotor. Acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții: etanșeitatea la fum și la gaze fierbinți, stabilitatea mecanică și să își mențină secțiunea transversală.

În funcție de scenariul de incendiu și de amplasare, clapetele pentru controlul fumului acționează astfel :

 1. se închid, caz în care, izolează compartimentul respectiv de gazele fierbinți ce sunt evacuate prin coloana pe care este montată clapeta;
 2. se deschid la apariția incendiului pentru a permite aspirarea fumului și a gazelor fierbinți din incintă;
 3. se deschid la apariția fumului pentru evacuarea acestuia în atmosferă și/sau aportul de aer proaspat.

Societarea noastră produce clapeți rectangulari pentru controlul fumului și a gazelor fierbinți care sunt testati, având la bază următoarele documente:

 • Teste de rezistența la foc a clapetelor pentru controlul fumului conform standardului EN 1366-10+A1;
 • Clapetele au fost testate la foc de catre laboratorul Pavus;
 • Teste de rezistenta la foc – Partea 1: Cerințe generale conform standardului European EN 1363-1;
 • Teste de aerodinamica a clapetei si a ușii conform standardului European EN 1751;
 • Clasificarea produsului ca element rezistent la foc in cadrul cladiriilor conform standardului European EN 13501-4;
 • Teste de extragere a fumului conform standardului European EN 1366-8;
 • Sistem de control al fumului si a caldurii conform standardului European EN 12101-8.

DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI

Clapeta pentru controlul fumului se compune din lamele opozabile realizate din material ignifug clasa A cu o grosime de 40 mm. Material de construcție ecologic, placa de oxid de magneziu este dură și rezistentă datorită legăturilor foarte puternice dintre atomii de magneziu și oxigen care formează cristale de oxid de magneziu (cu formula chimică MgO).

Carcasa în care se montează lamelele este realizată din același material, cu grosimea de 20 mm. Aceasta este prevazută în ambele parți cu flanșe metalice pentru conectarea la tubulatură.

Între carcasă și lamele se găsește un profil de inox de 0.4 mm grosime si o garnitură intumescentă ce expandează la temperatură înaltă, asigurând sigilarea clapetei în cazul în care aceasta trebuie să rămână închisă.

Elementele de blocare (jaluzelele opozabile) sunt confecționate din placi MGO, având groșimea de 40 mm ( doua straturi de 20 de mm grosime). Forțele la care poate fi supusa ușa putând ajunge până la 100 Kg/m2. Lamelele au la capete axe de otel Ø 10 cu ajutorul cărora se realizează rotirea mecanismului. Această groșime așigură rezistența la foc timp de 120 de minute.  Pentru etanșarea la rece se aplică pe lungimea lamelei garnitură din EPDM cauciuc siliconic, de tip D. Pentru asigurarea izolării la temperaturi ridicate se aplică pe toată lungimea lamelei garnitură intumescentă (Intumex L-HP).

Clapetele pentru controlul fumului sunt echipate cu servomotor tip Gruner, montat pe axul clapetei de blocare. La alimentarea cu tensiune a servomotorului acesta se rotește aducând clapeta în poziția închisă / deschisă, în funcție de scopul pentru care au fost montate în instalația de ventilație.

Mecanisme de declanșare și control: servomotor axial din seria de produse destinate clapetelor pentru controlul fumului.

Funcționarea corectă a clapetelor pentru controlul fumului este așigurată atunci când axa de rotație este axa orizontală.

Montajul clapetelor pentru controlul fumului la conductele de tubulatură se realizează prin racordarea acestora cu colțari / șuruburi / menghinuțe.

După montarea corectă a clapetei pentru controlul fumului, dacă are comenzi sau alte elemente ce neceșită racorduri la sistemul electric, cablurile acestui sistem trebuie sa reziste la foc minim 100 de secunde și trebuie racordate în mod adecvat la clapeta pentru controlul fumului.

 1. Carcasa clapet – MGO – 20mm
 2. Lamele opozabile – MGO – 40mm
 3. Servomotor
 4. Suport servomotor – profil “Z” – 1.2mm
 5. Profil inox – SS304 – 0.4mm
 6. Profil “U” – oțel zincat – 1mm
 7. Flansa – oțel zincat – 1.2mm
 8. Garnituă intumescentă
 9. EPDM cauciuc siliconic tip “D”
 10. Opritor lamela – oțel zincat – 1mm

DIMENSIUNEA INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ

Pentru a cunoaște dimensiunea de gabarit a clapetei, pe axa Y, se calculează dimensiunea interioară + 60 mm, reprezentând flanșa exterioară. Pe axa X, pe langa cei 60 de mm se mai aduaga 105 mm (pentru clapete cu un singur compartiment) sau 210 mm pentru clapete multicompartiment.

Adâncimea clapetelor pentru controlul fumului și a gazelor fierbinți de 120 de minute este de 170 de mm.

Suprafața liberă a unei clapete pentru controlul fumului este de 60% din suprafața efectivă a clapetei – X x Y x 0,6.

Dimensiuni uzuale – orizontal(X); vertical (Y) – conform tabelului:

La cererea clientului se pot realiza și alte dimensiuni decât cele din tabel sau clapete din 2 bucăți acolo unde în mod normal s-ar face dintr-o bucată.

SPECIFICAȚII TEHNICE

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Codul unic al produsului SD-EI120S-M
Scop Clapetele pentru controlul fumului sunt utilizate în instalația de ventilație și climatizare în 3 ipostaze:
1. Se închid pentru oprirea răspândirii fumului în urma unui posibil incendiu prin tubulatura de ventilație și aer condiționat, timp de 120 de minute;
2. Se deschid pentru a permite absorția aerului curat;
3. Se deschid pentru evacuarea fumului din încăpere.
Fabricant SBI Steel Industry SRL, strada Aurel Vlaicu, nr.13, Ilfov, Romania
Declarația de performanță conform standardului EN 12101-8 Rezistența la foc conform standardului EN 1366-10 și clasificări conform standardului EN 13501-4

CERTIFICARE

Testele s-au efectuat conform standardului European(EN) 1366-10+A1;

Clasificare produsului conform EN 13501-4;

Sistem de control al fumului si a caldurii conform EN 12101-8.;

Teste de aerodinamică a clapetei și a ușii  în conformitate cu EN 1751;

Marcaj CE.

CLASIFICARE

Clapeta SD-EI120S-M are urmatoarea clasificare: 

EI 120 (Ve  i <-> o) S1000 C300 AAmulti

Unde semnificația codurilor este:

 • E – rezistenta la fum
 • I – protectie la foc
 • 120 – rezistență la fum și gaze fierbinți timp de 120 de minute
 • Ve – clapeta pentru controlul fumului se închide în plan vetrical
 • I <-> o – sens așigurare protecție : interior ->exterior și  exterior <- interior
 • S1000 – etanșeitatea la fum, testat la 1000 Pa
 • C300 – Numarul de cicluri la care produsul a fost testat
 • AA – Comandă automată multi   – Multicompartiment

CODARE

CARACTERISTICI ESENȚIALE

 • Clapetele sunt realizate din material rezistent la foc clasa A și au în componență lamele opozabile și ramă din același material și flanșe metalice pentru montaj.
 • Debit de aer – până la 26920 m3/h la 12 m/s
 • Pierderi de aer prin carcasă clasa C conform EN 1751
 • Pierderi de aer cu lamela închisă clasa 3 conform EN 1751
 • Rezistență la coroziune în conformitate cu EN 15650
 • Gradul de permeabilitate este conform IPX 4
 • În ceea ce privește pericolul de electrocutare, produsele aparțin următoarelor categorii de aparate electrice:
  • Clasa III (joasă tensiune) pentru amortizoare cu alimentare electrică de 24 V;
  • Clapetele pentru controlul fumului nu pot fi montate în incinte sau canale de aer cu pericol de explozie, conducte de aer pentru amestecuri inflamabile sau explozibile.
  • Clapetele sunt destinate a fi folosite în medii non agresive, cu o temperatură a aerului cuprinsă între -20°C si +60°C și o umiditate relativă până la 80%.

TIPUL DE ACȚIONARE AL CLAPETEI

Pentru acționarea închiderii și deschiderii lamelelor clapetei pentru controlul fumului societatea noastră echipează produsul cu servomotor special pentru controlul fumului.

În funcție de dimensiunea clapetei se alege puterea serovomotorului. Echiparea clapetelor rezistente la foc se face cu servomotoare realizate de Gruner – Germania.

Corespondenta dintre puterea (Newton x metru) si tipul servomotorului este urmatoarea:

 1. Putere de 15NM – servomotor tip 342 S2
 2. Putere de 40NM – servomotor tip 362 S2

După alegerea puterii motorului, se optează pentru voltajul de operare. Acesta poate fi de 220 sau 24 de volți.

LIVRARE ȘI DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE

LIVRARE

Livrarea clapetelor pentru controlul fumului se va face doar însoțite de următoarele documente:

 • Document de proveniență
 • Certificat de conformitate emis de producator
 • Declarație de performanță conform Regulamentului de produse pentru construcții
 • Instrucțiuni de instalare
 • Instrucțiuni de mentenanță și exploatare

Pe clapetă se regăsește eticheta produsului ce conține datele de indentificare (dimensiuni, serie lot, data fabricației ) și numarul marcajului CE.

Livrarea se va efectua individual sau grupate pe palet, functie de numărul clapetelor și volumul ocupat.

Beneficiarul trebuie să verifice concordanța acestor date cu cele ale produsului comandat.

GARANȚIA POST-LIVRARE

Perioada de garanție a produsului este de 24 luni de la data semnării fără obiecțiuni a documentului de proveniență (aviz de însoțire a mărfii și/sau factură), dar nu mai mult de 65 luni de la livrare, cu condiția punerii în operă conform documentației tehnice și a respectării condițiilor de transport, manipulare, depozitare și montare conform instrucțiunilor.

Manipularea produsului se va face manual respectându-se normele de protecția muncii referitoare la greutatea și echipamentul de protecție necesar manipulării.
Transportul se va face astfel încât în timpul încărcării/descărcării și pe timpul deplasării să nu se permită lovirea, deformarea sau distrugerea produsului.
Depozitarea produsului se va face în locuri special amenajate până la data montării. Spațiul de depozitare va fi ferit de acțiunile agenților atmosferici.
Montarea, exploatarea și verificările periodice ale produsului/piesei de schimb se vor efectua numai de către personal calificat sau autorizat.
Pe perioada de garanție, sunt suportate toate cheltuielile de reparare a produsului stricat datorită viciilor ascunse de material sau viciilor de fabricație ce pot fi dovedite.
Înștiințarea producătorului de către beneficiar asupra defectării produsului în termen de garanție se va face în scris (scrisoare sau fax) sau prin e-mail cu evidențierea pe cât posibil a tipului de defect.
Se asigură garanție contra cost și la produsele sau piesele de schimb reparate și aflate în afara termenului de garanție.
Mențiuni Speciale:

Se pierde dreptul asupra garanției dacă beneficiarul:

Deteriorează produsul în timpul transportului sau în urma manipulării necorespunză-toare;
Deteriorează produsul datorită acțiunilor termice, mecanice sau plastice produse de incendii, tensiuni mecanice, intemperii sau a montajului neconform cu instrucțiunile producătorului sau a normelor și legilor în vigoare, aplicabile domeniului construcțiilor;
Exploatează produsul în medii umede, corozive, praf în exces, temperaturi limită, altele decât cele pentru care a fost proiectat;
Produsul este exploatat de către alte persoane, altele decât personalul instruit/calificat sau autorizat;
Beneficiarul este sfătuit ca pentru buna funcționare a produsului să asigure efectuarea periodică a operațiilor de întreținere, respectiv verificarea integrității și funcționalității componentelor.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

TRANSPORT

Pentru transport clapeții vor fi ambalați individual sau grupați pe palet de lemn și înfoliați.  În camion se vor așigura pentru a fi protejați de lovituri.  Nu este recomandat a se transporta în mașini descoperite dacă vremea nu permite acest lucru.

În timpul transportului  lamelele clapetelor pentru controlul fumului se află în poziția închis.

Verificați clapeții la sosirea transportului să nu existe deteriorări. În cazul în care există orice deteriorare sau lipsă vă rugăm contactați imediat compania de transport și furnizorul.

DEPOZITARE

Pentru depozitarea clapetei un timp mai indelungat aveti in vedere:

 • Protejati clapeta de expunerea la praf sau alte materiale contaminante;
 • Nu o lăsați expusă la acțiunea intemperiilor;
 • Pe cât posibil păstrați clapeta ambalată, dacă se poate până la montare;

Temperatura de depozitare -30 / 60 grade C.

INSRUCȚIUNI DE MONTAJ

INSTALARE

Înainte de începerea montării propriu-zise se vor citi instrucțiunile de montaj.

Instalarea se va efectua de personal specializat: electricieni, tehnicieni HVAC sau personal având cunoștințe tehnice.

Înainte de montare, clapeta se va verifica vizual dacă în timpul transportului și depozitării nu a fost deteriorată sau dacă nu există materiale sau resturi de materiale în interiorul ei care sa afecteze functionarea clapetei.

Se va verifica manual dacă sistemul de închidere funcționează corect.

Înainte de montare se va verifica ca cele două dimensiuni ale secțiunii de trecere a aerului, lățimea și înalțimea clapetei să fie identice cu cea a tubulaturii de montare.

Clapetele se montează pe tubulaturile de ventilație și/sau la trecerile prin pereții ce definesc compartimentele de incendiu.

În funcție de necesități se vor efectua găurile de montaj, sau trecere prin pereți.

Înaintea instalării, fiecare clapetă se inspectează vizual, se verifică daca ușa/ușile se deschid fară frecări.

Clapeta se fixează pe tubulatură prin intermediul flanșei metalice.

În cazul montajului în perete este necesar ca înaintea clapetei să se monteze pe perete rama de adaptare (aceasta se livrează separat) și de aceasta ramă se prinde flanșa clapetei.

După finalizarea montajului se verifică funcționarea clapetei.

Clapeta de fum se poate monta pe tubulatura de desfumare ca și terminație a acesteia.

 1. Tubulatura de ventilație
 2. Garnitură
 3. Clapetă pentru controlul fumului

Montarea clapetei pe tubulatura de ventilație se face prin intermediul șuruburilor, piulițelor M8 și a clemelor pentru prindere cu șurub (menghinuțe), după ce pe flanșa de legătură a fost montată banda de etanșare rezistentă la temperaturi înalte sau silicon rezistent la temperaturi înalte. Dupa montaj se va aplica pe corpul clapetei un strat de vată minerală RF 120 minute.

Pe lateralul tubulaturilor de ventilatie.

 1. Tubulatură de ventilație
 2. Garnitură
 3. Clapetă pentru controlul fumului

Montarea se realizează similar cu prima ipostază, diferența fiind pozitia clapetei pe tubulatura de ventilație.

MENTENANȚĂ

Pentru a așigura operarea corectă și neîntreruptă, clapetele tip SD-EI120S trebuie inspectate și acționate cu regularitate.

Clapeții pentru controlul fumului rectangulari neceșită executarea verificărilor de service la fiecare șase luni. Fiecare verificare a clapeților pentru controlul fumului rectangulari va fi finalizată cu procesul verbal adecvat.

Clapeții pentru controlul fumului rectangulari fac parte integrată dintr-o instalație. Se recomandă să se controleze ansamblul sistemului conform cerințelor în materie de funcționare și de întreținere corespunzătoare instalației.

Durata de viață a clapeților rectangulari pentru controlul fumului și a gazelor fierbinți, tip SD EI120S, este de 25 de ani.

Controale recomandate pentru clapetele antifoc

Operațiune/sarcină Rezultat
Referința clapetei
Data controlului
Se verifică daunele legate de cablarea organului de comandă (dacă este cazul)
Se verifică daunele legate de cablarea comutatorului de extremitate ( dacă este cazul)
Se verifică curățenia clapetei și se curăță dacă este necesar.
Se verifică starea lamelelor și a etanșărilor, se rectifică și se consemnează dacă este necesar.
Se confirmă funcționarea închiderii de securitate a clapetei antifoc conform instrucțiunilor producătorului.
Se confirmă deschiderea și închiderea clapetei cu ajutorul sistemului de control și prin observare vizuala a clapetei, se rectifică și se consemnează dacă este necesar.
Se confirmă deschiderea și închiderea comutatoarelor de extremitate, se rectifică și se consemnează (dacă este cazul).
Se confirmă dacă clapeta își îndeplinește rolul în cadrul sistemului de control (dacă este cazul).
Se confirmă dacă clapeta se gasește în poziție normală de operare.