Produsele Noastre

VOLETI CU ELECTROMAGNET SD-EI120S

Clapetele pentru controlul fumului sunt utilizate în instalația de ventilație și climatizare, care deservesc clădirile de birou, clădirile industriale, spațiile comerciale, spitalele, sălile de spectacole și competiții.

Clapetele pentru controlul fumului și gazelor fierbinți sunt utilizate în sistemele pentru controlul fumului și gazelor fierbinți ca mijloace de evacuare a fumului și de reducere a numărului de conducte și ventilatoare rezistente la foc.

Sistemul pentru controlul fumului și gazelor fierbinți poate evacua fumul fie prin utilizarea unor ventilatoare rezistente la foc sau prin ventilație naturală.

Conductele pe care sunt montate clapete pentru controlul fumului deservesc în general mai multe compartimente de incendiu. Sistemele pot fi utilizate exclusiv pentru evacuarea fumului sau pot face parte dintr-o instalatie mixtă ventilare/evacuare a fumului.

Clapetele se deschid la cererea instalației de prevenire a incendiului cu ajutorul unui electromagnet. Acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții: etanșeitatea la fum și la gaze fierbinți, stabilitatea mecanică și să își mențină secțiunea transversală.

În funcție de scenariul de incendiu și de amplasare, clapetele pentru controlul fumului acționează astfel :
1. se închid, caz în care, izolează compartimentul respectiv de gazele fierbinți ce sunt evacuate prin coloana pe care este montată clapeta;
2. se deschid la apariția incendiului pentru a permite aspirarea fumului și a gazelor fierbinți din incintă;
3. se deschid la apariția fumului pentru evacuarea acestuia în atmosferă și/sau aportul de aer proaspat.

Societarea noastră produce clapeți rectangulari pentru controlul fumului și a gazelor fierbinți care sunt:

 • Testați conform standardului EN 1366-2:2015
 • Clasificați conform standardului EN 13501-4 până la EI 120 Ved S1000 AA C300
 • Certificați CE conform standardului EN 12101-8
 • Pierderile de aer în conformitate cu EN 1751, clasa 4;
 • Marcaj CE;
 • Orice direcție de curgere a aerului;
 • Protecţie anticorozivă corespunzător cu EN 15650;
 • Mărimi nominale de la 300×300 până la 1000×1000 mm.
Voleti cu electromagnet

DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI

Clapeta pentru controlul fumului se compune din una sau două uși realizate din material ignifug clasa A cu o grosime de 27 mm. Material de construcție ecologic, placa de oxid de magneziu este dură și rezistentă datorită legăturilor foarte puternice dintre atomii de magneziu și oxigen care formează cristale de oxid de magneziu (cu formula chimică MgO).

Pentru cresterea rezistenței pe ușă sunt adăugate profile metalice de ramforsare. Forțele la care poate fi supusa ușa putând ajunge până la 100 Kg.

Carcasa în care se montează ușile este realizată din același material, cu grosimea de 15 mm. Aceasta este prevazută în ambele parți cu flanșe metalice pentru conectarea la tubulatură sau montarea grilei din plasă de sârmă.

Între carcasă și uși se găsește o garnitură ce expandează la temperatură înaltă, asigurând sigilarea clapetei în cazul în care aceasta trebuie să rămână închisă.

Acționarea se face cu ajutorul unui electromagnet, poziția normală a ușii (atâta timp cât este sub tensiune) fiind închisă, la intreruperea alimentării aceasta se va deschide, permițând evacuarea fumului și gazelor fierbinți din compartimentul de incendiu.

Balamalele cu arc ce asigură deschiderea sunt realizate din oțel de 1,5 mm.

Fața pe care se găsește electromagnetul și cutia de conexiuni se protejează cu o grilă realizată din plasă de sârmă. Această grilă asigură și protecția personalului ce s-ar afla în zonă în momentul desfășurării unui incendiu, prin împiedicarea eventualei atingeri a pieselor fierbinți. Această variantă există în cazul în care prin partea cealaltă a clapetei circulă gazul fierbinte si clapeta ramane conform scenariului de incendiu în poziția închis.

DIMENSIUNEA INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ

Dimensiuni uzuale – orizontal(X); vertical (Y) – conform tabelului:

La cererea clientului se pot realiza și dimensiuni atipice sau clapete cu 2 uși acolo unde în mod normal se folosește o singură ușă pentru blocarea focului.

Pentru a cunoaște dimensiunea de gabarit a clapetei, pe axa X sau Y, se calculează dimensiunea interioară + 60 mm, reprezentând flanșa exterioară.

Adâncimea clapetelor pentru controlul fumului și a gazelor fierbinți de 120 de minute este de 180 de mm.

Suprafața liberă a unei clapete pentru controlul fumului este de 85% din suprafața efectivă a clapetei – X x Y x 0,85.

SPECIFICAȚII TEHNICE

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Codul unic al produsului SD-EI120S
Scop Clapetele pentru controlul fumului sunt utilizate în instalația de ventilație și climatizare în 3 ipostaze:
1. Se închid pentru oprirea răspândirii fumului în urma unui posibil incendiu prin tubulatura de ventilație și aer condiționat, timp de 120 de minute;
2. Se deschid pentru a permite absorția aerului curat;
3. Se deschid pentru evacuarea fumului din încăpere.
Fabricant SBI Steel Industry SRL, strada Aurel Vlaicu, nr.13, Ilfov, Romania
Declarația de performanță conform standardului EN 12101-8 Rezistența la foc conform standardului EN 1366-2 și clasificări conform standardului EN 13501-4

CERTIFICARE

Testele s-au efectuat conform standardului EN 1366-2:2015;

Clasificare conform EN 13501-4 pana la EI 120 Ved S1000 AA C300;

Certificat CE conform EN 12101-8;

Pierderile de aer în conformitate cu EN 1751, clasa 4;

Marcaj CE.

SIMBOLURI

SD – EI 120 (Ve – i <-> e) S1000 C300 AA multi 12/24V– B x H

Unde semnificația codurilor este:

 • SD – clapetă pentru controlul fumului și a gazelor fierbinți de secțiune rectangulară
 • E – rezistenta la fum
 • I – protectie la foc
 • 120 – rezistență la fum și gaze fierbinți timp de 120 de minute
 • Ve – clapeta pentru controlul fumului se închide în plan vetrical
 • Ho – clapeta pentru controlul fumului se inchide în plan orizontal
 • I <-> o – sens așigurare protecție : interior ->exterior și exterior <- interior
 • S1000 – etanșeitatea la fum
 • C300 – Numarul de cicluri la care produsul a fost testat
 • AA – Comandă automată
 • B – lățimea clapetei antofoc (mm)
 • H – înălțimea clapetei pentru controlul fumului (mm)

CODARE

CARACTERISTICI ESENȚIALE

– Clapetele sunt realizate din material rezistent la foc clasa A și au în componență una sau două uși, ramă din același material și flanșe metalice pentru montaj.
– Debit de aer – până la 13460 m3/h la 12 m/s
– Pierderi de aer prin carcasă clasa C conform EN 1751
– Pierderi de aer cu lamela închisă clasa 4 conform EN 1751
– Rezistență la coroziune în conformitate cu EN 15650
– Gradul de permeabilitate este conform IPX 4
– În ceea ce privește pericolul de electrocutare, produsele aparțin următoarelor categorii de aparate electrice:

 • Clasa III (joasă tensiune) pentru amortizoare cu alimentare electrică de 24 V;
 • Clapetele pentru controlul fumului nu pot fi montate în incinte sau canale de aer cu pericol de explozie, conducte de aer pentru amestecuri inflamabile sau explozibile.
 • Clapetele sunt destinate a fi folosite în medii non agresive, cu o temperatură a aerului cuprinsă între -20°C si +60°C și o umiditate relativă până la 80%.

TIPUL DE ACȚIONARE AL CLAPETEI

Pentru acționarea închiderii și deschiderii lamelelor clapetei pentru controlul fumului societatea noastră echipează produsul cu electromagnet special pentru controlul fumului.

Tensiunea de alimentare este de 12V sau 24V și au în componență semnalizator de stare. La cererea clientului se poate folosi altă tensiune de alimentare.

Consum maxim 300mA la 12V sau 150mA la 24V, în funcție de dimensiunea clapetului.

LIVRARE ȘI DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE

LIVRARE

Livrarea clapetelor pentru controlul fumului se va face doar însoțite de următoarele documente:

– Document de proveniență
– Certificat de conformitate emis de producator
– Declarație de performanță conform Regulamentului de produse pentru construcții
– Instrucțiuni de instalare
– Instrucțiuni de mentenanță și exploatare

Pe clapetă se regăsește eticheta produsului ce conține datele de indentificare (dimensiuni, serie lot, data fabricației ) și numarul marcajului CE.

Livrarea se va efectua individual sau grupate pe palet, functie de numărul clapetelor și volumul ocupat.

Beneficiarul trebuie să verifice concordanța acestor date cu cele ale produsului comandat.

GARANȚIA POST-LIVRARE

Perioada de garanție a produsului este de 24 luni de la data semnării fără obiecțiuni a documentului de proveniență (aviz de însoțire a mărfii și/sau factură), dar nu mai mult de 65 luni de la livrare, cu condiția punerii în operă conform documentației tehnice și a respectării condițiilor de transport, manipulare, depozitare și montare conform instrucțiunilor, precum și efectuarea periodică a operațiunilor de mentenanță la o perioadă de maxim 6 luni.

 • Manipularea produsului se va face manual respectându-se normele de protecția muncii referitoare la greutatea și echipamentul de protecție necesar manipulării.
 • Transportul se va face astfel încât în timpul încărcării/descărcării și pe timpul deplasării să nu se permită lovirea, deformarea sau distrugerea produsului.
 • Depozitarea produsului se va face în locuri special amenajate până la data montării. Spațiul de depozitare va fi ferit de acțiunile agenților atmosferici.
 • Montarea, exploatarea și verificările periodice ale produsului/piesei de schimb se vor efectua numai de către personal calificat sau autorizat.
 • Pe perioada de garanție, sunt suportate toate cheltuielile de reparare a produsului stricat datorită viciilor ascunse de material sau viciilor de fabricație ce pot fi dovedite.
 • Înștiințarea producătorului de către beneficiar asupra defectării produsului în termen de garanție se va face în scris (scrisoare sau fax) sau prin e-mail cu evidențierea pe cât posibil a tipului de defect.
 • Se asigură garanție contra cost și la produsele sau piesele de schimb reparate și aflate în afara termenului de garanție.

Mențiuni Speciale:

Se pierde dreptul asupra garanției dacă beneficiarul:

 • Deteriorează produsul în timpul transportului sau în urma manipulării necorespunză-toare;
 • Deteriorează produsul datorită acțiunilor termice, mecanice sau plastice produse de incendii, tensiuni mecanice, intemperii sau a montajului neconform cu instrucțiunile producătorului sau a normelor și legilor în vigoare, aplicabile domeniului construcțiilor;
 • Exploatează produsul în medii umede, corozive, praf în exces, temperaturi limită, altele decât cele pentru care a fost proiectat;
 • Produsul este exploatat de către alte persoane, altele decât personalul instruit/calificat sau autorizat;
 • Beneficiarul este sfătuit ca pentru buna funcționare a produsului să asigure efectuarea periodică a operațiilor de întreținere, respectiv verificarea integrității și funcționalității componentelor.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

TRANSPORT

Pentru transport clapeții vor fi ambalați individual sau grupați pe palet de lemn și înfoliați. În camion se vor așigura pentru a fi protejați de lovituri. Nu este recomandat a se transporta în mașini descoperite dacă vremea nu permite acest lucru.

În timpul transportului ușile clapetelor pentru controlul fumului se află în poziția închis.

Verificați clapeții la sosirea transportului să nu existe deteriorări. În cazul în care există orice deteriorare sau lipsă vă rugăm contactați imediat compania de transport și furnizorul.

DEPOZITARE

Pentru depozitarea clapetei un timp mai indelungat aveti in vedere:
– Protejati clapeta de expunerea la praf sau alte materiale contaminante;
– Nu o lăsați expusă la acțiunea intemperiilor;
– Pe cât posibil păstrați clapeta ambalată, dacă se poate până la montare;
– Temperatura de depozitare -30 / 60 grade C.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

INSTALARE

Înainte de începerea montării propriu-zise se vor citi instrucțiunile de montaj.

Instalarea se va efectua de personal specializat: electricieni, tehnicieni HVAC sau personal având cunoștințe tehnice.

Înainte de montare, clapeta se va verifica vizual dacă în timpul transportului și depozitării nu a fost deteriorată sau dacă nu există materiale sau resturi de materiale în interiorul ei care sa afecteze functionarea clapetei.

Se va verifica manual dacă sistemul de închidere funcționează corect.

Înainte de montare se va verifica ca cele două dimensiuni ale secțiunii de trecere a aerului, lățimea și înalțimea clapetei să fie identice cu cea a tubulaturii de montare.

Clapetele se montează pe tubulaturile de ventilație și/sau la trecerile prin pereții ce definesc compartimentele de incendiu.

În funcție de dimensiunea clapetelor se vor efectua găurile de montaj, sau trecere prin pereți.

Înaintea instalării, fiecare clapetă se inspectează vizual, se verifică daca ușa/ușile se deschid fară frecări.

Clapeta se fixează pe tubulatură prin intermediul flanșei metalice.

În cazul montajului în perete este necesar ca înaintea clapetei să se monteze pe perete rama de adaptare ( aceasta se livrează separat ) și de aceasta ramă se prinde flanșa clapetei.

După finalizarea montajului se verifică funcționarea clapetei.

MODURI DE MONTARE ÎN FUNCȚIE DE STRUCTURA SUPORT

1. Clapeta de fum se poate monta pe tubulatura de desfumare ca și terminație a acesteia.

În acest caz va evacua fumul și gazele fierbinți din încăpere.

Montarea clapetei pe tubulatura de ventilație se face prin intermediul șuruburilor, piulițelor M8 și a clemelor pentru prindere cu șurub ( menghinuțe), după ce pe flanșa de legătură a fost montată banda de etanșare rezistentă la temperaturi înalte sau silicon rezistent la temperaturi înalte. Dupa montaj se va aplica pe corpul clapetei un strat de vată minerală RF 120 minute conform desenului.

2. Pe lateralul tubulaturilor de ventilatie.

În această poziție a clapetei există două cazuri de utilizare:

Cazul 1, în care clapeta rămâne închisă. Astfel se izolează respectiva încăpere de restul tubulaturii, blocând circularea fumului sau a aerului proaspăt prin clapeta respectivă.

Cazul 2, în care clapeta se deschide, permițând evacuarea fumului și a gazelor fierbinți din încăpere sau aducerea de aer proaspăt în zona respectivă.

Montarea se realizează similar cu prima ipostază, diferența fiind pozitia clapetei pe tubulatura de ventilație.

3. Pe coloane de desfumare.

Clapeta este utilizată fie închisă fie deschisă, similar cu montajul pe lateralul tubulaturilor de ventilație. Pentru preluarea și evacuarea fumului și a gazelor fierbinți din zona incendiului, clapeta se deschide. La celelalte nivele clapetele rămân închise, izolând zona exterioară de fumul fierbinte ce circulă prin tubulatură.

Pentru montajul în perete , în primă fază se va realiza un gol în perete care să fie cu 150 de mm mai mare față de dimensiunile pe X și Y a clapetei. Pentru montaj se așează clapetul pentru controlul fumului pe un pat de vată minerală (densitate între 120-140 kg / m3 – ex Vată minerală ROCKWOOL) de 50 de mm. Se completează laturile rămase cu vată minerală. Se plachează perimetral cu plăci rezistente la foc. Montarea clapetei de tubulatura de ventilație se face prin intermediul șuruburilor, piulițelor M8 și a clemelor pentru prindere cu șurub ( menghinuțe), după ce, pe flanșa de legătură a fost montată banda de etanșare rezistentă la temperaturi înalte sau silicon rezistent la temperaturi înalte.

4. În pereții exteriori pentru aportul de aer proaspăt și evacuarea fumului.

Pentru montajul în perete, în primă fază se va realiza un gol în perete care să fie cu 150 de mm mai mare față de dimensiunile pe X și Y a clapetei. Se va folosi o flanșă care se va fixa în perete, pe această flanșă se montează clapeta de fum ca și în cazul montării pe coloana de desfumare. Structura suport trebuie sa aibă minim aceeași protecție la foc cu cea dorită pentru clapeta de fum.

MENTENANȚĂ

Pentru a așigura operarea corectă și neîntreruptă, clapetele tip SD-EI120S trebuie inspectate și acționate cu regularitate.

Clapeții pentru controlul fumului rectangulari neceșită executarea verificărilor de service la fiecare șase luni.

Fiecare verificare a clapeților pentru controlul fumului rectangulari va fi finalizată cu procesul verbal adecvat.

Clapeții pentru controlul fumului rectangulari fac parte integrată dintr-o instalație. Se recomandă să se controleze ansamblul sistemului conform cerințelor în materie de funcționare și de întreținere corespunzătoare instalației.

Durata de viață a clapeților rectangulari pentru controlul fumului și a gazelor fierbinți, tip SD EI120S, este de 25 de ani.

Controale recomandate pentru clapetele pentru controlul fumului

Operațiune/sarcină Rezultat
Referința clapetei
Data controlului
Se verifică daunele legate de cablarea organului de comandă (dacă este cazul)
Se verifică daunele legate de cablarea comutatorului de extremitate ( dacă este cazul)
Se verifică curățenia clapetei și se curăță dacă este necesar.
Se verifică starea lamelelor și a etanșărilor, se rectifică și se consemnează dacă este necesar.
Se confirmă funcționarea închiderii de securitate a clapetei pentru controlul fumului conform instrucțiunilor producătorului.
Se confirmă deschiderea și închiderea clapetei cu ajutorul șistemului de control și prin observare vizuala a clapetei, se rectifică și se consemnează dacă este necesar.
Se confirmă deschiderea și închiderea comutatoarelor de extremitate, se rectifică și se consemnează (dacă este cazul).
Se confirmă dacă clapeta își îndeplinește rolul în cadrul șistemului de control (dacă este cazul).
Se confirmă dacă clapeta se gasește în poziție normală de operare.