Produsele Noastre

CLAPETE ANTIFOC RECTANGULARE FD-EI240S

Clapete antifoc rectangulare oferă protecție împotriva răspândirii unui posibil incendiu prin tubulatura de ventilație și aer condiționat, timp de 240 de minute.

Clapetele antifoc sunt utilizate în instalația de ventilație și climatizare, care deservesc clădirile de birou, clădirile industriale, spațiile comerciale, spitalele, sălile de spectacole și competiții.

Clapeții se închid automat la apariția temperaturilor mari prin intermediul unui arc sau servomotor.

Societarea nostră produce clapeți antifoc rectangulari pentru izolarea golurilor între compartimentele de incendiu.

 • Testate conform standardului EN 1366-2:2015
 • Orice direcție de curgere a aerului
 • Certificat CE conform EN 15650:2010
 • Protecţie anticorozivă corespunzător cu EN 15650:2012
 • Pierderile de aer în conformitate cu EN 1751, clasa 2
 • Declaraţie de performanţă conform Regulamentului (EU) nr. 305/2011
 • Certificat de conformitate emis de producator
Clapete antifoc rectangulare

DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI

Clapeta antifoc este construită din: carcasă, elementul de blocare și un dispozitiv de declanșare și control, acționat de la distanță sau automat după operarea declanșatorului termic.

Carcasa este realizată din material rezistent la foc, tip MGO(oxid de magneziu) cu grosime de 20 mm.

În interiorul carcasei se află garnitura de expansiune, lamela de obturare, elemente ale mecanismului de acționare, profilul de etanșare (pentru asigurarea etanșeității la temperatura ambiantă) și garnitura expandabilă la foc (Intumex L-HP) pentru a asigura etanșeitatea în caz de incendiu.

Elementul de blocare este realizat din panouri sandwich din Fireboard (MGO) cu o grosime de cel puțin 60 mm (20 mm MGO + vată minerală 20 mm + 20 mm MGO).

Această grosime asigură rezistența la foc timp de 240 de minute.

Ansamblul de acționare (format din motor și suport) este montat pe exteriorul carcasei.

Servomotor clapeta antifoc

Clapetele antifoc sunt echipate cu servomotor tip Belimo/Siemens, montat pe axul clapetei de blocare. La alimentarea cu tensiune a servomotorului acesta se rotește aducând clapeta în poziția închisă (poziția de funcționare), în același timp tensionează arcul de revenire.

Clapetele antifoc cu servomotoare tip Belimo/Siemens se închid prin întreruperea curentului electric, având ca efect acționarea arcului de întoarcere aflat în servomotor.

Mecanisme de declanșare și control: servomotor axial tip Belimo/ Siemens, din seria de produse destinate clapetelor antifoc.

Funcționarea corectă a clapetelor antifoc este asigurată atunci când axa de rotație este axa orizontală.

Pentru a asigura rezistența la incendiu a elementului de separare, se vor respecta limitele de încastrare – axa de rotație a clapetului antifoc nu va trece dincolo de perete.

După montarea corectă a clapetei antifoc, dacă are comenzi sau alte elemente ce necesită racorduri la sistemul electric, cablurile acestui sistem trebuie racordate în mod adecvat la clapeta antifoc.

Elemente clapeta antifoc rectangulare 240

1. flanșă metalică
2. carcasă din material rezistent la foc
3. ușă clapetă
4. mecanism de operare motor/arc
5. garnitură pentru etanșare la rece
6. bandă intumex
7. opritor usă
8. mecanism de transmisie deschis/închis

DIMENSIUNEA INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ

Dimensiunea interioară reprezintă dimensiunea carcasei clapetei la interior. Spre exemplu, o clapetă FD – EI240S 4NM – T 800×500 are dimensiunea interioară orizontală (x) 800 de mm și înalțimea (Y) 500 de mm. Dimensiuni uzuale:

Dimensiuni clapete antifoc rectangulare 240

La cererea beneficiarului se pot realiza clapeti antifoc FD-EI240S cu alte dimensiuni decat cele din tabel.

Pentru a cunoaște dimensiunea de gabarit a clapetei se calculează dimensiunea interioară + 70 mm, reprezentând flanșa de fixare în perete. La această cotă mai trebuie avut în vedere că pe latura cu servomotor se adaugă încă 60 de mm peste dimensiunea exterioară.

Cote clapete antifoc rectangulare 240

Adâncimea clepetelor antifoc de 240 de minute variază în funcție de dimensiunea Y a clapetei. În cazul clapetei FD – EI240S 4NM – T 800×500 adâncimea este de 400 de mm fără flanșa de fixare. Adâncimea variază astfel:

 • 200 ≤ Y ≤ 250, adâncime = 250 (fără flanșa de fixare);
 • 250 < Y ≤ 300, adâncime = 300 (fără flanșa de fixare);
 • Y > 300, adâncime = 400 (fără flanșa de fixare).

SPECIFICAȚII TEHNICE

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Codul unic al produsului FD-EI240S
Scop Clapetele antifoc sunt utilizate în instalația de ventilație și climatizare si oferă protecție împotriva răspândirii unui posibil incendiu prin tubulatura de ventilație și aer condiționat, timp de 240 de minute.
Fabricant SBI Steel Industry SRL, strada Aurel Vlaicu, nr.13, Ilfov, Romania
Declarația de performanță conform standardului EN 15650:2010 Rezistența la foc conform standardului EN 1366-2 și clasificări conform standardului EN 13501-3
CARACTERISTICI ESENȚIALE PERFORMANȚĂ SPECIFICAȚII TEHNICE
Timp de raspuns
• la închidere
CONFORM În timpul testului clapeta rezistentă la foc s-a închis în 2 min. conform EN 1366-2
Fiabilitate operationala
• Cicluri de închidere și deschidere de 50 de cicluri
CONFORM S-au efectuat 50 de teste de închidere și deschidere anterior testului la foc (EN 15650 cl. 4.3.1. a)
Rezistența la foc
• Etanșeitate la foc (E) CONFORM E conform SR EN 15650
• Izolare (I) CONFORM EI conform SR EN 15650
• Debit de scăpări (S) CONFORM ES conform SR EN 15650
EIS conform SR EN 15650
Durabilitatea întârzierii de răspuns
• Răspunsul elementului sensibil la temperatură și capacitatea portantă
CONFORM Mecanismul de declanșare termică raspunde la temperaturi înalte și capacitatea de sarcină a captatorului este în concordanță cu EN 15650 cl. 5.2.5.

SIMBOLURI

FD – EI240S – Ve/ Ho B x H i <-> o

Unde semnificația codurilor este:

 • FD – clapetă antifoc de secțiune rectangulară
 • E – etanșeitatea la foc
 • I – etanșeitatea la aer
 • 240 – timp care este asigurat pană la 240 de minute.
 • S – etanșeitatea la fum
 • Ve – clapeta antifoc se inchide in plan vetrical
 • Ho – clapeta antifoc se inchide in plan orizontal
 • I <-> o – sens asigurare protecție : interior ->exterior și exterior <- interior
 • B – lățimea clapetei antofoc (mm)
 • H – înălțimea clapetei antifoc (mm)

CERTIFICARE

Rezistența la foc conform standardului EN 1366-2

Clasa de etanșeitate 2 conform standardului EN 1751

Marcaj CE

CODARE

Codare clapete antifoc rectangulare 240
Exemplu
– cu fuzibil și contacte început/sfârșit cursă FD – EI240S – F -2C – 600×400
– motorizare 24V cu senzor termic FD – EI240S – 4NM – T – 600×400

TIPUL DE ACȚIONARE AL CLAPETEI

Serviciile noastre ofera două moduri de acționare pentru închiderea și deschiderea ușii clapetei rezistente la foc. Acestea sunt fuzibil cu arc de revenire și servomotor cu arc de revenire și optional echipate cu senzor termic.

În cazul acționării ușii clapetei de catre servomotor, tipul acestuia se alege în funcție de puterea acestuia și dimensiunea clapetei. Echiparea clapetelor rezistente la foc se face cu servomotoare elvețiene, realizate de Belimo sau motoare nemțești, realizate de Siemens.

După alegerea puterii motorului, se optează pentru voltajul de operare. Acesta poate fi de 220 sau 24 de volți. Opțional se poate alege echiparea clapetei cu senzor termic, care va declanșa servomotorul la temperatura stabilită de 72.

LIVRARE ȘI DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE

LIVRARE

Livrarea clapetelor antifoc se va face doar însoțite de următoarele documente:

– Document de proveniență
– Declarație de calitate și conformitate
– Declarație de performanță
– Instrucțiuni de instalare
– Instrucțiuni de mentenanță și exploatare

Pe clapetă se regăsește eticheta produsului ce contine datele de indentificare (dimensiuni, serie lot, data fabricației ) și numarul marcajului CE.

Beneficiarul trebuie să verifice concordanța acestor date cu cele ale produsului comandat.

GARANȚIA POST-LIVRARE

Perioada de garanție a produsului este de 24 luni de la data semnării fără obiecțiuni a documentului de proveniență (aviz de însoțire a mărfii și/sau factură), dar nu mai mult de 65 luni de la livrare, cu condiția punerii în operă conform documentației tehnice și a respectării condițiilor de transport, manipulare, depozitare și montare conform instrucțiunilor.

 • Manipularea produsului se va face manual respectându-se normele de protecția muncii referitoare la greutatea și echipamentul de protecție necesar manipulării.
 • Transportul se va face astfel încât în timpul încărcării/descărcării și pe timpul deplasării să nu se permită lovirea, deformarea sau distrugerea produsului.
 • Depozitarea produsului se va face în locuri special amenajate până la data montării. Spațiul de depozitare va fi ferit de acțiunile agenților atmosferici.
 • Montarea, exploatarea și verificările periodice ale produsului/piesei de schimb se vor efectua numai de către personal calificat sau autorizat.
 • Pe perioada de garanție, sunt suportate toate cheltuielile de reparare a produsului stricat datorită viciilor ascunse de material sau viciilor de fabricație ce pot fi dovedite.
 • Înștiințarea producătorului de către beneficiar asupra defectării produsului în termen de garanție se va face în scris (scrisoare sau fax) sau prin e-mail cu evidențierea pe cât posibil a tipului de defect.
 • Se asigură garanție contra cost și la produsele sau piesele de schimb reparate și aflate în afara termenului de garanție.

Mențiuni Speciale:

Se pierde dreptul asupra garanției dacă beneficiarul:

 • Deteriorează produsul în timpul transportului sau în urma manipulării necorespunză-toare;
 • Deteriorează produsul datorită acțiunilor termice, mecanice sau plastice produse de incendii, tensiuni mecanice, intemperii sau a montajului neconform cu instrucțiunile producătorului sau a normelor și legilor în vigoare, aplicabile domeniului construcțiilor;
 • Exploatează produsul în medii umede, corozive, praf în exces, temperaturi limită, altele decât cele pentru care a fost proiectat;
 • Produsul este exploatat de către alte persoane, altele decât personalul instruit/calificat sau autorizat;
 • Beneficiarul este sfătuit ca pentru buna funcționare a produsului să asigure efectuarea periodică a operațiilor de întreținere, respectiv verificarea integrității și funcționalității componentelor.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

TRANSPORT

Pentru transport clapeții vor fi ambalați individual sau grupați pe palet de lemn și înfoliați. În camion se vor asigura pentru a fi protejați de lovituri. Nu este recomandat a se transporta în mașini descoperite dacă vremea nu permite acest lucru.

Trebuie avut în vedere ca temperatura din interiorul mașinii să nu depașească 65 Cᵒ.

În timpul transportului ușa clapetelor antifoc se află în poziția închis.

Verificați clapeții la sosirea transportului să nu existe deteriorări. În cazul în care există orice deteriorare sau lipsă vă rugăm contactați imediat compania de transport și furnizorul.

Transport clapete antifoc rectangulare 240

DEPOZITARE

Pentru depozitare nu sunt necesare condiții speciale dar se recomandă un loc uscat și ferit de bătaia directă a soarelui. Temperatura de depozitare nu poate degrada clapeții, dar trebuie avut în vedere să nu depășească 65 grade C. La 72 grade C se declanșează senzorul termic, daca se întâmplă acest lucru o să fie necesară înlocuirea acestuia.

INSRUCȚIUNI DE MONTAJ

INSTALARE

Înainte de începerea montării propriu-zise se vor citi instrucțiunile de montaj.

Instalarea se va efectua de personal specializat: electricieni, tehnicieni HVAC sau personal având cunoștințe tehnice.

Clapeții se montează pe tubulaturile de ventilație la trecerile prin pereții ce definesc compartimentele de incendiu.

Matarea golului se va realiza cu vată minerală bazalitică (având o densitate între 140-180 kg/m3 – ex Vată minerală ROCKWOOL – 50mm) și se vor finisa fețele exterioare cu elemnte comune de finisaj (gips carton, chit de rigips ex- Rigips).

Faza 1. Se decupează în perete un gol care are dimensiunile cu 100 de mm mai mari față de dimensiunea clapetei antifoc FD-EI 240S.

Faza 2. Se așează un pat de vată minerală (densitate între 120-140 kg / m3 – ex Vată minerală ROCKWOOL) de 50mm grosime. Peste el se așează clapeta antifoc FD-EI240S.

Faza 3. Montarea clapetei antifoc FD-EI 240S în interiorul unui element constructiv trebuie făcută astfel încât în stare închisă lamela să fie la fața acestuia.

Faza 4. Se completează golul ramas cu vată minerală bazaltică.

Faza 5. Pentru finisaj se acoperă zona dintre perete și clapet cu fașii de gips carton de minim 150 de mm lătime. Pentru etanșare la rece se aplică silicon la zona de întâlnire dintre gips carton și clapetă.

Faza 6. După montaj se verifică funcționarea corectă a clapetei.

MENTENANȚĂ

Pentru a asigura operarea corectă și neîntreruptă, clapetele tip FD-EI240S trebuie inspectate și acționate cu regularitate.

Clapeții antifoc rectangulari necesită executarea verificărilor de service la fiecare șase luni.

Fiecare verificare a clapeților antifoc rectangulari va fi finalizată cu procesul verbal adecvat.

Controale recomandate pentru clapetele antifoc

Operațiune/sarcină Rezultat
Referința clapetei
Data controlului
Se verifică daunele legate de cablarea organului de comandă (dacă este cazul)
Se verifică daunele legate de cablarea comutatorului de extremitate ( dacă este cazul)
Se verifică curățenia clapetei și se curăță dacă este necesar.
Se verifică starea lamelelor și a etanșărilor, se rectifică și se consemnează dacă este necesar.
Se confirmă funcționarea închiderii de securitate a clapetei antifoc conform instrucțiunilor producătorului.
Se confirmă deschiderea și închiderea clapetei cu ajutorul sistemului de control și prin observare vizuala a clapetei, se rectifică și se consemnează dacă este necesar.
Se confirmă deschiderea și închiderea comutatoarelor de extremitate, se rectifică și se consemnează (dacă este cazul).
Se confirmă dacă clapeta își îndeplinește rolul în cadrul sistemului de control (dacă este cazul).
Se confirmă dacă clapeta se gasește în poziție normală de operare.

Clapeții antifoc rectangulari fac parte integrată dintr-o instalație. Se recomandă să se controleze ansamblul sistemului conform cerințelor în materie de funcționare și de întreținere corespunzătoare instalației.

Durata de viață a clapeților antifoc rectangulari tip FD EI240S este de 25 de ani.