Produsele Noastre

VOLETI CU SERVOMOTOR SD-E120S

Clapetele pentru controlul fumului sunt utilizate în instalația de ventilație și climatizare, care deservesc clădirile de birou, clădirile industriale, spațiile comerciale, spitalele, sălile de spectacole și competiții.

Clapeții se închid / deschid automat la apariția temperaturilor mari prin intermediul unui servomotor. Acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții: etanșeitatea la foc (E), stabilitatea mecanică și să își mențină secțiunea transversală.

Societarea noastră produce clapeți pentru controlul fumului rectangulari pentru etanșarea golurilor dintre compartimentele de incendiu.

 • Testate conform standardului EN 1366-10 partea a-10-a, vizând rezistența la temperatură a clapetelor pentru controlul fumului.
 • Testate conform standardului EN 1751, vizând pierderile de aer.
 • Procedura de clasificare conform standardului EN 13501-4+A1
 • Certificat de performanță CE conform EN 12101-8:2011
 • Declaraţie de performanţă conform Regulamentului (EU) nr. 305/2011
 • Certificat de conformitate emis de producator
Voleti desfumare

DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI

Clapeta pentru controlul fumului este construită din: carcasă, elementul de blocare (lamelă) și un dispozitiv de declanșare și control, acționat de la distanță.

Carcasa este confecționată din tablă de oțel zincat, cu groșimea de 1,25 mm.

În interiorul carcasei se află garnitura de expanșiune, lamele de obturare, elemente ale mecanismului de acționare, profilul de etanșare (pentru așigurarea etanșeității la temperatura ambiantă) și garnitura expandabilă la foc (Intumex L-HP) pentru a așigura etanșeitatea în caz de incendiu.

Elementele de blocare (jaluzelele opozabile) sunt confecționate din tablă de oțel zincat, având groșimea de 1 mm. Lamelele au la capete axe de otel Ø 10 cu ajutorul cărora se realizează rotirea mecanismului. În interiorul acestora se introduce un strat de 10mm groșime din material rezistent la foc. Această groșime așigură rezistența la foc timp de 120 de minute. Pentru izolarea la rece se aplică pe lungimea lamelei garnitură din cauciuc, de tip D. Pentru așigurarea izolării la temperaturi ridicate se aplică pe toată lungimea lamelei garnitură intumescentă.

Ansamblul de acționare (format din motor și suport) este montat pe exteriorul carcasei.

Servomotor clapeta antifoc

Clapetele pentru controlul fumului (voleți desfumare) sunt echipate cu servomotor tip Belimo/Gruner, montat pe axul clapetei de blocare. La alimentarea cu tensiune a servomotorului acesta se rotește aducând clapeta în poziția închisă / deschisă.

Clapetele pentru controlul fumului cu servomotoare tip Belimo/Gruner se închid sau deschid în funcție de scopul pentru care au fost montate în instalația de ventilație.

Mecanisme de declanșare și control: servomotor axial tip Belimo/ Gruner, din seria de produse destinate clapetelor pentru controlul fumului.

Funcționarea corectă a clapetelor pentru controlul fumului este așigurată atunci când axa de rotație este axa orizontală. Este obligatoriu ca în zona mecanismului de deschidere / închidere a clapetei să se așigure o trapă de vizitare.

Montajul clapetelor pentru controlul fumului la conductele de tubulatură se realizează prin racordarea acestora cu colțari / șuruburi / menghinuțe.

După montarea corectă a clapetei pentru controlul fumului, dacă are comenzi sau alte elemente ce neceșită racorduri la șistemul electric, cablurile acestui șistem trebuie racordate în mod adecvat la clapeta pentru controlul fumului.

Elemente voleti desfumare

1. colțar
2. carcasă din metal zincat
3. lamelă opozabilă
4. mecanism de operare motor
5. garnitură pentru etanșare la rece și la cald
6. mecanism de transmișie deschis/închis

DIMENSIUNEA INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ

Dimensiunea interioară reprezintă dimensiunea clapetei. Spre exemplu, o clapetă SD – E120 S24 4NM 500×400 are dimensiunea interioară orizontală (x) 500 de mm și înalțimea (Y) 400 de mm. Dimensiuni uzuale:

Dimensiuni voleti desfumare

La cerere, se pot realiza voleți desfumare pentru controlul fumului SD-E120 cu alte dimensiuni decat cele din tabel.

Pentru a cunoaște dimensiunea de gabarit a clapetei, pe axa X, se calculează dimensiunea interioară + 80 mm, reprezentând rama exterioară. La această cotă mai trebuie avut în vedere că pe latura cu servomotor se adaugă încă 80 de mm peste dimensiunea exterioară.

Cote voleti desfumare

Pentru a cunoaște dimensiunea de gabarit a clapetei, pe axa Y, se calculează dimensiunea interioară + 60 mm, reprezentând rama exterioară.

Adâncimea clapetelor pentru controlul fumului de 120 de minute este de 140 de mm.

Suprafata libera a unei clapete pentru controlul fumului este de 85% din suprafata efectiva a clapetei – X x Y x 0,85

SPECIFICAȚII TEHNICE

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Codul unic al produsului SD-E120
Scop Clapetele pentru controlul fumului sunt utilizate în instalația de ventilație și climatizare in 3 ipostaze:
1. Se inchid pentru oprirea răspândirii fumului în urma unui posibil incendiu prin tubulatura de ventilație și aer condiționat, timp de 120 de minute;
2. Se deschid pentru a permite absorția aerului curat;
3. Se deschid pentru evacuarea fumului din încăpere.
Fabricant SBI Steel Industry SRL, strada Aurel Vlaicu, nr.13, Ilfov, Romania
Declarația de performanță conform standardului EN 12101-8:2011 Rezistența la foc conform standardului EN 1366-10 și clasificări conform standardului EN 13501-3
CARACTERISTICI ESENȚIALE PERFORMANȚĂ SPECIFICAȚII TEHNICE
Condiții nominale de declanșare/ sensibilitate CONFORM SR EN 12101-8:2011 cl. 4.2.1.3 SR EN 1366-10 EN 1363-1
Fiabilitate operationala
• Cicluri de închidere și deschidere: 300 de cicluri
CONFORM S-au efectuat 300 de teste de închidere și deschidere anterior testului la foc (EN 12101-8)
Rezistența la foc
• Etanșeitate la foc (E) CONFORM E conform SR EN 12101-8
• Debit de scăpări (S) CONFORM ES conform SR EN 12101-8
EIS conform SR EN 12101-8
Durabilitatea întârzierii de răspuns
• Răspunsul elementului sensibil la temperatură și capacitatea portantă
CONFORM Mecanismul de declanșare termică raspunde la temperaturi înalte și capacitatea de sarcină a captatorului este în concordanță cu EN 12101

SIMBOLURI

SD – E600 120 (Ve – i <-> e) S500 C300 AA – B x H

Unde semnificația codurilor este:

 • SD – clapetă pentru controlul fumului de secțiune rectangulară
 • E 600 – rezistenta la fum
 • 120 – rezistență la foc timp de 120 de minute
 • Ve – clapeta pentru controlul fumului se închide în plan vetrical
 • Ho – clapeta pentru controlul fumului se inchide în plan orizontal
 • I <-> o – sens așigurare protecție : interior ->exterior și exterior <- interior
 • S500 – etanșeitatea la fum
 • C300 – Numarul de cicluri la care produsul a fost testat
 • AA – Comandă automată
 • B – lățimea clapetei antofoc (mm)
 • H – înălțimea clapetei pentru controlul fumului (mm)

CERTIFICARE

Rezistența la foc conform standardului EN 1366-10

Clasa de etanșeitate conform standardului EN 1751

Marcaj CE

CODARE

Codare voleti desfumare
Exemplu: SD – E120 – S24 – 40NM – 800×600

TIPUL DE ACȚIONARE AL CLAPETEI

Pentru acționarea închiderii și deschiderii lamelelor clapetei pentru controlul fumului societatea noastră echipează produsul cu servomotor special pentru controlul fumului.

În funcție de dimensiunea clapetei se alege puterea serovomotorului. Echiparea clapetelor rezistente la foc se face cu servomotoare elvețiene, realizate de Belimo ori nemțești realizate de Gruner.

După alegerea puterii motorului, se optează pentru voltajul de operare. Acesta poate fi de 220 sau 24 de volți.

LIVRARE ȘI DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE

LIVRARE

Livrarea clapetelor pentru controlul fumului (voleți desfumare) se va face doar însoțite de următoarele documente:

– Document de proveniență
– Declarație de calitate și conformitate
– Declarație de performanță
– Instrucțiuni de instalare
– Instrucțiuni de mentenanță și exploatare

Pe clapetă se regăsește eticheta produsului ce contine datele de indentificare (dimensiuni, serie lot, data fabricației ) și numarul marcajului CE.

Beneficiarul trebuie să verifice concordanța acestor date cu cele ale produsului comandat.

GARANȚIA POST-LIVRARE

Perioada de garanție a produsului este de 24 luni de la data semnării fără obiecțiuni a documentului de proveniență (aviz de însoțire a mărfii și/sau factură), dar nu mai mult de 65 luni de la livrare, cu condiția punerii în operă conform documentației tehnice și a respectării condițiilor de transport, manipulare, depozitare și montare conform instrucțiunilor.

 • Manipularea produsului se va face manual respectându-se normele de protecția muncii referitoare la greutatea și echipamentul de protecție necesar manipulării.
 • Transportul se va face astfel încât în timpul încărcării/descărcării și pe timpul deplasării să nu se permită lovirea, deformarea sau distrugerea produsului.
 • Depozitarea produsului se va face în locuri special amenajate până la data montării. Spațiul de depozitare va fi ferit de acțiunile agenților atmosferici.
 • Montarea, exploatarea și verificările periodice ale produsului/piesei de schimb se vor efectua numai de către personal calificat sau autorizat.
 • Pe perioada de garanție, sunt suportate toate cheltuielile de reparare a produsului stricat datorită viciilor ascunse de material sau viciilor de fabricație ce pot fi dovedite.
 • Înștiințarea producătorului de către beneficiar asupra defectării produsului în termen de garanție se va face în scris (scrisoare sau fax) sau prin e-mail cu evidențierea pe cât posibil a tipului de defect.
 • Se asigură garanție contra cost și la produsele sau piesele de schimb reparate și aflate în afara termenului de garanție.

Mențiuni Speciale:

Se pierde dreptul asupra garanției dacă beneficiarul:

 • Deteriorează produsul în timpul transportului sau în urma manipulării necorespunză-toare;
 • Deteriorează produsul datorită acțiunilor termice, mecanice sau plastice produse de incendii, tensiuni mecanice, intemperii sau a montajului neconform cu instrucțiunile producătorului sau a normelor și legilor în vigoare, aplicabile domeniului construcțiilor;
 • Exploatează produsul în medii umede, corozive, praf în exces, temperaturi limită, altele decât cele pentru care a fost proiectat;
 • Produsul este exploatat de către alte persoane, altele decât personalul instruit/calificat sau autorizat;
 • Beneficiarul este sfătuit ca pentru buna funcționare a produsului să asigure efectuarea periodică a operațiilor de întreținere, respectiv verificarea integrității și funcționalității componentelor.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

TRANSPORT

Transport voleti desfumare

Pentru transport clapeții vor fi ambalați individual sau grupați pe palet de lemn și înfoliați. În camion se vor așigura pentru a fi protejați de lovituri. Nu este recomandat a se transporta în mașini descoperite dacă vremea nu permite acest lucru.

În timpul transportului lamelele clapetelor pentru controlul fumului se află în poziția închis.

Verificați clapeții la sosirea transportului să nu existe deteriorări. În cazul în care există orice deteriorare sau lipsă vă rugăm contactați imediat compania de transport și furnizorul.

DEPOZITARE

Pentru depozitare nu sunt necesare condiții speciale dar se recomandă un loc uscat și ferit de bătaia directă a soarelui. Temperatura de depozitare nu poate degrada clapeții.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

INSTALARE

Înainte de începerea montării propriu-zise se vor citi instrucțiunile de montaj.

Instalarea se va efectua de personal specializat: electricieni, tehnicieni HVAC sau personal având cunoștințe tehnice.

Inainte de montare, clapeta se va verifica vizual dacă în timpul transportului și depozitării nu a fost deteriorată sau dacă nu există materiale sau resturi de materiale în interiorul ei care sa afecteze functionarea clapetei.

Se va verifica manual dacă sistemul de închidere funcționează corect.

Înainte de montare se va verifica ca cele două dimensiuni ale secțiunii de trecere a aerului, lățimea și înalțimea clapetei să fie identice cu cea a tubulaturii de montare.

Montarea clapetului pentru controlul fumului se va realiza prin racordarea la un tronson de tubulatură. Poziția acestuia poate fi la o distanță maximă de 50 cm față de un perete rezistent la foc, fie lipit de acesta sau în interiorul peretelui.

Montarea clapetei pe tubulatura de ventilație se face prin intermediul șuruburilor, piulițelor M8 și a clemelor pentru prindere cu șurub ( menghinuțe), după ce pe flanșa de legătură a fost montată garnitura de etanșare.

După montaj se verifică funcționarea corectă a clapetei.

Se vor prevedea deschideri (trape de vizitare) în tavane sau pereți pentru a avea acces pentru inspecții sau verificări ale stării de funcționare.

MONTAJ ÎN PERETE

În primă fază se va face un gol în perete cu dimensiunile de mai jos:

Pentru montaj se așează clapetul pentru controlul fumului pe un pat de vată minerală (densitate între 120-140 kg / m3 – ex Vată minerală ROCKWOOL) de 50 de mm. Se completează laturile rămase cu vată minerală. Se plachează perimetral cu plăci rezistente la foc. În dreptul servomotorului se va realiza o trapă de vizitare pentru inspecții viitoare.

1 – Perete
2 – Placă rezistentă la foc – pentru închidere
3 – Vată minerală bazaltică
4 – Grilă de ventilație
5 – Clapet pentru controlul fumului
6 – Tubulatură de ventilație
7 – Lamelă clapet
8 – Servomotor
9 – Cutie metalică pentru servomotor
10 – Silicon pentru etanșare

La final se verifică funcționarea corectă a clapetei.

MENTENANȚĂ

Pentru a așigura operarea corectă și neîntreruptă, clapetele tip SD-E120 trebuie inspectate și acționate cu regularitate.

Clapeții pentru controlul fumului rectangulari neceșită executarea verificărilor de service la fiecare șase luni.

Controale recomandate pentru clapetele pentru controlul fumului

Operațiune/sarcină Rezultat
Referința clapetei
Data controlului
Se verifică daunele legate de cablarea organului de comandă (dacă este cazul)
Se verifică daunele legate de cablarea comutatorului de extremitate ( dacă este cazul)
Se verifică curățenia clapetei și se curăță dacă este necesar.
Se verifică starea lamelelor și a etanșărilor, se rectifică și se consemnează dacă este necesar.
Se confirmă funcționarea închiderii de securitate a clapetei pentru controlul fumului conform instrucțiunilor producătorului.
Se confirmă deschiderea și închiderea clapetei cu ajutorul șistemului de control și prin observare vizuala a clapetei, se rectifică și se consemnează dacă este necesar.
Se confirmă deschiderea și închiderea comutatoarelor de extremitate, se rectifică și se consemnează (dacă este cazul).
Se confirmă dacă clapeta își îndeplinește rolul în cadrul șistemului de control (dacă este cazul).
Se confirmă dacă clapeta se gasește în poziție normală de operare.

Fiecare verificare a clapeților pentru controlul fumului rectangulari (voleți desfumare) va fi finalizată cu procesul verbal adecvat.

Clapeții pentru controlul fumului rectangulari fac parte integrată dintr-o instalație. Se recomandă să se controleze ansamblul șistemului conform cerințelor în materie de funcționare și de întreținere corespunzătoare instalației.

Durata de viață a clapeților pentru controlul fumului rectangulari tip SD E120 este de 25 de ani.