Produsele Noastre

În cazul unui incendiu, cea mai mare amenințare pentru viața și sănătatea oamenilor este reprezentată de fumul care inundă căile de evacuare. Aproape toate victimele cauzate de un incendiu mor asfixiate, înainte de a fi arse. Sistemul potrivit de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, pe lângă viețile salvate, reduce semnificativ și pierderile materiale cauzate de un incendiu.

SBI Steel Industry este unul dintre cei mai importanți producători din România de voleți desfumare și tubulatură pentru desfumare.

Voleți de Desfumare

Clapetele pentru controlul fumului asigură protecție împotriva propagării unui eventual incendiu prin tubulatura de ventilație – climatizare timp de 120 de min.

Voleții de desfumare se utilizează în cadrul instalațiilor de ventilare și climatizare care desevesc clădirile de birouri, clădirile industriale, spațiile comerciale, spitalele, sălile de spectacole și competiții.

Descrierea construcției

Voleții pentru desfumare sunt construiți din: carcasă, elementul de blocare (lamela) și un dispozitiv de declanșare și control, acționat de la distanță sau automat după operarea declanșatorului termic.

Carcasa este confecționată din tablă de oțel zincat (grosimea de 1,25 mm).

În interiorul carcasei se află o garnitură de expansiune, lamele de obturare, elemente ale mecanismului de acționare, profil de etanșare (pentru asigurarea etanșeității la temperatura ambianta) și garnitura expandabilă la foc (Intumex L-HP pentru asigurarea etanșeității în caz de incendiu).

Elementul de blocare este confecționat din tablă de oțel zincat, având grosimea de 1 mm, lamelele având la capete fier Ø 10 cu ajutorul căruia se relizează rotirea mecanismului.

Garnitura de etanșare este aplicată la capătul lamelelor.

Servomotor Voleți de Desfumare

Ansamblul de acționare (motor, suport) se montează în exteriorul carcasei.

Voleții de desfumare sunt echipați cu servomotor Belimo montat pe axul clapetei de blocare.

Mecanisme de declanșare și control: actuator axial tip Belimo din seriile de produse destinate voleților pentru desfumare.

Montajul voleților pentru desfumare la conductele de tubulatură se realizează prin racordarea acestora cu colțari TDC.

Funcționarea corecta a voleților pentru desfumare este asigurată atunci când axa de rotație este o axă orizontală.

A se prevedea imperativ o trapă de vizitare în aproprierea mecanismului.

După montarea corectă a voletului de desfumare, dacă are comenzi sau alte elemente ce necesită racordul la sistemul electric, conducătorii acestui sistem trebuie racordați în mod adecvat la voletul de desfumare.

Notare, Simbolizare, Clasificare, Codificare

Specificarea detaliată a codurilor care compun definirea produsului inclusiv accesorii este:

DOB –D -E600 120 (ve – i <-> e) S500C300AA single

Unde semnificația codurilor este:

 • DOB – clapetă pentru controlul fumului cu lamele opozabile de secțiune rectangularăE600 – rezistența la foc
 • 120 – timpul în care este asigurată protecția: până la 120 min
 • Ve – clapeta se închide în plan vertical
 • Ho – clapeta se închide în plan orizontal
 • i -> o – sens asigurare protecție: interior ->exterior
 • o ->i – exterior – interior
 • i <-> o – ambele sensuri
 • S500 – clasa etanșeității la fum
 • C300 – numărul de cicluri la care este testat voletul
 • AA – declanșare automată
 • B – lațime clapetă (mm)
 • H – înălțime clapetă (mm)
Montaj Voleți de Desfumare

Detalii despre montaj

Înainte de montare se va verifica ca cele două dimensiuni ale secțiunii de trecere a aerului, lățimea și înălțimea clapetei să fie identice cu cea a tubulaturii de montare.

Montarea se va realiza prin racordarea la un tronson de tubulatură pentru a îndeplini rolurile funcționale.

Montarea clapetei pe tubulatura de ventilație se face prin intermediul șuruburilor, piulițelor M8 și a clemelor pentru prindere cu șurub (menghinuțe), după ce pe flanșa de legătură a fost montată garnitura de etanșare.

Manipularea și condițiile de depozitare

Manipularea și transportul voleților de desfumare se face cu grijă, pentru a le feri de lovituri sau deformări.

La încărcare/descărcare și la diverse manipulări în depozite, voleții de desfumare nu sunt aruncați, iar deasupra lor nu se depozitează alte materiale.

După fiecare transport, fiecare volet de desfumare trebuie inspectat vizual.

Voleții de desfumare se depozitează în spații închise, bine aerisite sau în încăperi acoperite, ferite de acțiunea intemperiilor sau de lovituri.

Locul de depozitare va fi curat și uscat.

Produsul se livrează însoțit de Declarația de Conformitate, document care atestă conformitatea produsului cu cerințele specificației tehnice și a marcajului CE.

Întreținere și service

Pentru a asigura operarea corectă și neîntreruptă, voleții pentru desfumare trebuie inspectați și acționați cu regularitate.

Voleții pentru desfumare necesită executarea verificărilor de service la fiecare șase luni.

Fiecare verificare a voleților de desfumare va fi finalizată cu procesul verbal adecvat.

Voleții de desfumare fac parte integrată dintr-o instalație. Se recomandă să se controleze ansamblul sistemului conform cerințelor în materie de funcționare și de întreținere corespunzătoare instalației.

Durata de viață a voleților de desfumare tip DOB 120 este de 25 de ani.

Voleții de desfumare sunt testați la foc conform SR EN 1366- 10/2011.

Tubulatură desfumare

Produsele noastre îndeplinesc toate cerințele de performanță în conformitate cu SR EN 12101-7 și sunt testate în conformitate cu SR EN 1366-9. Toate produsele respectă cerințele esențiale ale sănătății europene relevante, siguranță și legislația de protecție a mediului, putând fi utilizate într-un sistem de control al fumului si evacuare a gazelor fierbinti.